Nauka, zabawa ...

Do realizacji treści programowych wykorzystujemy przede wszystkim metody i formy pracy, które aktywizują i motywują dziecko oraz umożliwiają praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy. Wszystkie metody, którymi pracujemy z dziećmi uwzględniają podstawową formę ich aktywności, jaką jest zabawa. W naszym przedszkolu korzystamy z programu „Zabawy fundamentalne”. Jest to program wspomagania rozwoju dzieci w wieku od 0 do 6 lat, który zawiera zestaw zabaw rozwijających wszystkie 8 inteligencji. Program zabaw fundamentalnych jest skonstruowany w formie logicznych, mądrych zabaw i aktywności, które kształtują umiejętności dziecka, rozwijają indywidualny potencjał, a także formują charakter i wartości.

... i ruch !

Szczególnie dbamy o aktywność ruchową dziecka, bo dzieciństwo to ciągły „głód ruchu”. Aktywność ruchowa nie tylko poprawia sprawność fizyczną dziecka ale także wspomaga proces uczenia, wpływa na lepszą pracę i rozwój mózgu.

Poprzez zabawę możemy nauczyć dziecko wielu umiejętności i rozwinąć ich zainteresowania. W zabawie dorosły „przemyca” to, co chce dziecku przekazać, uwypuklając cele dziecka oparte na sferze emocjonalnej.

W codziennej pracy z dziećmi korzystamy z wielu metod aktywności ruchowej i tańca:

  • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana
  • Metoda Carla Orffa
  • Metoda opowieści ruchowej J. C. Thulin
  • Gimnastyka rytmiczna Marii i Alfreda Kniessów
  • Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss
  • Gimnastyka mózgu Paula Denisona
  • Metoda malowania dziesięcioma palcami (finger-painting)