16382643 - mother is reading book for her son, indoor shoot

Potrzeba bezpieczeństwa i miłości to elementarne potrzeby człowieka, od których zależy jego dalszy rozwój. Zapewnienie bezpieczeństwa, miłości i zdrowia dzieciom jest podstawowym zadaniem ludzi dorosłych.

Małe dzieci są szczególnie narażone na sytuacje zagrażające, ponieważ charakteryzuje je brak przewidywania skutków podejmowanych działań, silna koncentracja na zachowaniu: „tu i teraz”, słaba kontrola własnych emocji oraz nieumiejętność radzenia sobie z różnego rodzaju problemami. Dzieci potrzebują dla swego prawidłowego funkcjonowania odpowiedzialnej osoby dorosłej, zapewniającej im poczucie bezpieczeństwa, będącej przewodnikiem w otaczającym świecie.

Dorosły powinien uporządkować świat dziecka tak, aby wszystko w tym świecie było jak najbardziej przewidywalne, zorganizowane, a przede wszystkim zrozumiałe dla dziecka, czyli dostosowane do jego wieku rozwojowego. Wbrew pozorom dzieci nie lubią chaosu, nie lubią być pozostawione same sobie, lubią wiedzieć, co się dzieje, jak będzie wyglądał ich dzień i potrzebują kontroli osoby dorosłej.

W przedszkolu przewodnikiem dziecka staje się na kilka godzin nauczyciel. Dla nas najważniejsze jest, by dziecko poczuło się w naszym przedszkolu bezpiecznie, zaakceptowało nowe dla siebie środowisko, czuło, że jest ważne i akceptowane, a także mile spędziło czas.

48147283 - child playing with wooden train, rails and cars. toy railroad for kids. educational toys for preschool and kindergarten children. little girl at daycare. view from above, kid playing on the floor.

Aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, pilnujemy kluczowych zasad takich jak:

  • szczery, pogodny uśmiech okazany dziecku, radość z tego, że je widzimy
  • okazanie szczególnej troski dziecku – dziecko musi mieć pewność, że jest dla nauczyciela ważne
  • aktywne słuchanie dziecka z okazaniem zainteresowania jego sprawami – dziecko powinno wiedzieć, że może zwrócić się do nauczyciela ze wszystkimi pytaniami, uwagami i wątpliwościami
  • dobra opieka i współpraca z rodzicami
  • zapoznanie dziecka z całym otoczeniem, w którym przebywa
  • dawanie dziecku pewnej swobody działania i możliwości wyboru tam, gdzie jest to możliwe
  • powierzanie dziecku ważnych i odpowiedzialnych zadań, co sprawia, że dziecko czuje, iż traktujemy je poważnie i darzymy zaufaniem
  • dostosowywanie zadań do potencjału i możliwości dziecka tak, aby odnosiło sukcesy
  • integrowanie grupy i poznawanie zasad współżycia z innymi ludźmi

Równie ważne jest bezpieczeństwo fizyczne dziecka. Przedszkole jest miejscem, które jest szczególnie dostosowane do wieku i możliwości malucha. Nasze przedszkole ma charakter kameralny, co zdecydowanie ułatwia pracę wychowawczą i opiekuńczą, a także pomaga w zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Nasze sale wyposażone są w meble, sprzęty, pomoce i zabawki przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i gwarantujące pełne fizyczne bezpieczeństwo, komfort i dobre samopoczucie.

W ramach realizowanego w przedszkolu programu wychowawczego uświadamiamy dzieciom złożoność otaczającego świata i czyhających zagrożeń oraz wdrażamy do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.