Opłaty podstawowe

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie realizacji zajęć dydaktycznych
(od 8:00 do 13:00): 0 zł.

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu w pozostałych godzinach
(od 6:30 do 8:00 oraz od 13:00 do 17:30): 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Wyżywienie

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 13 zł i obejmuje 4 posiłki:

  • śniadanie
  • drugie śniadanie
  • obiad dwudaniowy
  • podwieczorek

Opieka

Nasze przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi w godzinach 6:30 – 17:30.