Wakacje 2021

W okresie wakacyjnym pracujemy projektem:

 • 05-09.07.2021 r. – Zielony Wiatraczek w Indiańskiej Wiosce.
 • 12-16.07.2021 r. – Ahoj przygodo! Pirackie zabawy przedszkolaków.
 • 19.07.-06.08.2021 r. – Przerwa wakacyjna (przedszkole nieczynne).
 • 09-13.08.2021 r. – Piękny umysł. Granie na dywanie. Planszówki.
 • 16-20.08.2021 r. – Sensoplastyka dla smyka. Gry i zabawy swobodne.
 • 23-27.08.2021 r. – Przedszkolny Music Box. Wakacje z piosenką.

Ponadto dzieci będą dużo przebywały na świeżym powietrzu w formie zabaw na placu przedszkolnym, na spacerze, będziemy korzystać z sali zabaw, dużo się ruszać i bawić.

Rekrutacja

Rekrutacja do przedszkoli publicznych zakończyła się 16 kwietnia 2021 r.

Zarządzeniem Nr 73/2021 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 6 maja 2021 r. zmieniły się terminy rekrutacji uzupełniającej. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do przedszkoli publicznych rozpoczyna się 9 sierpnia 2021 r.

 • Od dnia 9 sierpnia 2021 r. do dnia 13 sierpnia 2021 r. – składanie wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola, poprzedzone logowaniem w systemie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Od dnia 16 sierpnia 2021 r. do dnia 20 sierpnia 2021 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.).
 • Do dnia 24 sierpnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od dnia 25 sierpnia 2021 r. do dnia 26 sierpnia 2021 r. – potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
 • Do dnia 27 sierpnia 2021 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Publiczne Przedszkole Zielony Wiatraczek nie będzie brało udziału w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym z powodu braku wolnych miejsc.

COVID-19

Nadal pracujemy z zachowaniem środków ochrony w oparciu o Procedurę bezpieczeństwa dotyczącą zapobiegania i przeciwdziałania Covid-19 (do pobrania tutaj). Rodzic przebywający na terenie przedszkola powinien być zaopatrzony w środki ochrony osobistej (maseczka) oraz korzystać z płynu do dezynfekcji rąk.